MASAXE DE RELAXACIÓN

img

A masaxe é unha práctica terapéutica milenaria que adquire un valor moi particular na sociedade actual na que o estres e os hábitos posturais derivados dunha forma de vida mais sedentaria, producen malestar físico moitas veces reflectido na tensión muscular.

Contar cunha técnica estructurada de masaxe e aprender unha correcta aplicación da mesma a hora de atender este tipo de doenzas pode ser unha ferramenta de traballo moi útil.

A metodoloxía docente estará baseada na integración e na práctica das técnicas de masaxe polo que tódalas clases serán eminentemente prácticas.

OBXECTIVOS:

Adquisición e aplicación dos movementos manuais básicos.

Integración e aplicación das técnicas dentro do cadro de atendemento:

- Masaxe nas costas.

- Masaxe dos Membros inferiores

- Masaxe dos Membros superiores.

- Masaxe en tórax e abdomes

- Masaxe facial.

- Masaxe completa.

DURACIÓN:

O curso desenvolvese ó longo de catro meses, cunha clase semanal de tres horas e un total de 48 horas lectivas.

O CURSO VAI DIRIXIDO A:

- Profesionais da estética.

- Profesionais da sanidade; auxiliares, enfermeir@s, coidador@s...

- Tódalas persoas que queiran acercarse o mundo da masaxe cunha técnica sinxela e moi efectiva.

- Tódolos profesionais das terapias manuais que procuren unha forma de reciclaxe.

- Tódalas persoas que respectando o corpo busquen unha nova forma de saúde.

MATERIAL DOCENTE:

Todo o equipo que o alumn@ necesitará para o bo aproveitamento do curso (batas, aceites, toallas…) así como o material teórico de apoio.