REFLEXOLOXÍA PODAL APLICADA Ó APARELLO OSTEO-MUSCULAR

img

A reflexoloxía Podal é unha técnica terapéutica non demasiado coñecida dentro das terapias manuais mais sen embargo, tal vez sexa unha das mais efectivas e accesibles.

A Reflexoloxía podal consiste no estudio dos reflexos activos nos pes que corresponden a outras partes do corpo e a súa activación por medio de manipulacións táctiles.

OBXECTIVOS:

- Coñecer os principios básicos da reflexoloxía podal.

- Conseguir o dominio teórico-práctico das zonas reflexas do aparello ósteo-muscular nos pes.

- Adquirir coñecementos prácticos do uso terapéutico da reflexoloxía podal

DURACIÓN DO CURSO:

O curso desenvolverase ó longo de 4 seminarios de seis horas de duración cada un, cun total de 24 horas lectivas.

MATERIAL DOCENTE:

O curso inclúe un libro de apuntamentos no que se desarrolla o temario explicado e que @s alumn@s poderán usar posteriormente como material de consulta. Nas clases utilizaremos mapas das zonas reflexas que axudan á correcta localización anatómica das áreas.

O CURSO VAI DIRIXIDO A:

- Profesionais da estética.

- Profesionais da sanidade; auxiliares, enfermeir@s, coidador@s...

- Persoas que queiran acercarse o mundo da masaxe cunha técnica sinxela e moi efectiva.

- Profesionais das terapias manuais que procuren unha forma de reciclaxe.

- Persoas que respectando o corpo busquen unha nova forma de saúde.